Navigatie

Hoofdpagina

Het Sikhisme in een notendop

Tulband en Onderwijs

Kirpan in België

Gurudwara's in Belgie

Foto's

Nieuwsbrief

Links en Contact

 

  Hoofdpagina  | Over deze Website  |  Gastenboek | Sikhs in Nederland

Onderwijs en tulband

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Relevante documenten
  3. Korte samenvatting
  4. English

Inleiding

De 'dastaar', zoals de sikh tulband ook word genoemd, is een geloofsartikel dat verplicht is gesteld door de stichters van het sikhisme. Hij dient zeker niet gezien te worden als slechts een cultureel hoofddeksel of kledingstuk. Ondertussen vindt er een debat plaats binnen het Vlaamse parlement om levensbeschouwelijke symbolen via een decreet te verbieden in het gemeenschapsonderwijs. Wij als sikhgemeenschap proberen te voorkomen dat dit decreet van kracht wordt.

Artikel 24 van de Belgische Grondwet bepaalt, dat elk kind recht heeft op onderwijs. Bovendien is het onderwijs vrij, dat betekent dat de ouders vrij kunnen kiezen of ze hun kinderen naar een vrije school of naar een school van een gemeente of de gemeenschap sturen.

Scholen (of eigenlijk schoolbesturen) bepalen de toelating van een kind door middel van vb het aanname beleid van docenten en directie en samen met de directie van de school doormiddel van het schoolregelement. Dit laatste document (het schoolregelement) speelt een centrale rol in het probleem. Schoolbestuur en directie van de school stellen hierin de regels op die voor de school gelden. In de gids voor leerlingen in het secundair onderwijs (pag. 20, nr.21) lezen we:

Het schoolbestuur, de inrichtende macht van de school, beslist zelf of ze een hoofddoek en andere religieuze symbolen toelaat of niet. Deze regel vind je in het schoolreglement. Als er niets in het reglement staat, dan zijn religieuze symbolen toegelaten.

En juist dit hebben scholen in toenemende mate gedaan in de afgelopen jaren.

Het niet vrij kunnen kiezen voor de opleiding die je graag zou willen volgen of het halfweg van school en studierichting moeten wisselen heeft ernstige gevolgen voor de verdere loopbaan van de student. Niemand in Vlaanderen zou voor de diabolische keuze gesteld moeten worden tussen opleiding en geloof.

Voor meer informatie over de sikh tulband, kijk naar http://sikhs.nl/SikhTurban.htm

Relevante documenten:

  1. Zwartboek
  2. Brief aan het Vlaamse Parlement
  3. Brieven van kinderen aan de Golem
  4. Brandbrief aan alle Vlaamse LOP's
  5. Notulen van Informatie sessies Vlaamse parlement commissie “onderwijs en gelijke kansen” 23 Sept 2010, 30 Sept 2010, 10 Nov 2010

Korte samenvatting van het probleem ivm de sikhtulband in Belgische scholen:

Tot 2009

2004 - 2005: Groeiende weerstand tegen het (gedwongen?) dragen van hoofddoeken door moslim meisjes op middelbare scholen. Scholen beginnen individueel hoofddoek te verbieden op school (door schoolregelement)

Aug 2005: Concentratieschool in Antwerpen verbiedt hoofddoek. In toenemende mate nemen individuele middelbare scholen dit verbod op in hun school regelement.

Sept 2005: 4 sikhjongeren worden geweigerd op KTA St.Truiden omdat het nieuwe schoolregelement het dragen van hoofddoeken verbiedt, dit ontdanks het feit dat een enkele van hun al jaren op deze school zitten. Ze spannen een rechtszaak aan.

Juli 2008: Rechtszaak van 4 sikhjongeren tegen KTA St.Truiden wordt gewonnen. De school gaat in hoger beroep.

2009

~ 2009: Actie: Sikhs uit St.Truiden proberen via participatie in allerlei interkerkelijke organisaties awareness te creeeren voor sikhisme en sikhtulband o.a.

- Werkgroep Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg

- vzw Internationaal Comité (Limburg)

Aug 2009: GO! (koepel van gemeeschapsscholen) vaardigt het advies uit om in gemeenschapsscholen de hoofddoek te verbieden. Omdat veel scholen het schoolregelement voor 2009-2010 al klaar hebben, blijven een aantal gemeenschapsscholen de hoofddoek (tulband) toestaan (tot Sept 2010)

Najaar 2009: Actie: Dialoog avond scholen (ouders en bestuur) - politiek - sikhs georganiseerd i.s.m. Internationaal comite -> niet bezocht door de scholen, wel politiek en Sikhs.

Dec 2009: Actie: In overleg in/met het Internationaal comite groeit het idee om een demonstratie/actie te organiseren (Moet voorjaar 2010 plaatsvinden)

2010

Voorjaar 2010: Actie: Bij de inmiddels betrokken Sikhs in Nederland ontstaat het idee een zwartboek op te maken met schrijnende gevallen van weigering van leerlingen en de gevolgen daarvan. Eerste versie is te vinden op de website www.sikhs.be

Maart 2010: Actie: Sikh delegatie (leerlingen en begeleiding) bezoekt inspraakdag van VSK (Vlaamse Scholieren Koepel) in het vlaams parlament. Klik hier voor verslag.

Maart 2010: Raad van State schort het verbod op hoofddoeken op scholen van GO! op en vraagt advies aan het grondwettelijk hof.

Mei 2010: Actie: Een sikhdelegatie van 11 ouders woont een bijeenkomst bij met de Vlaamse minister van onderwijs.

Mei 2010: Actie: Alle leden van het Vlaamse parlament worden aangeschreven (brief met tulband probleem). Reacties komen nu binnen.

Mei 2010: Actie: Website www.sikhs.be wordt gelanceerd. Met eerste uitgave van het zwartboek en brief aan het Vlaamse parlament

Juli 2010: Uitspraak van het beroep wordt uitgesteld tot na het advies van het grondwettelijk hof.

Sep 2010: Actie: Sikhs voeren actie voor tulband in de klas. Zie brieven van kinderen aan de Golem.

Persartikelen:

Sep 2010: Commissie van het Vlaams parlement voert een debat uit over religieuze tekens in de gemeenschapsonderwijs op 23 Sep 2010 en 30 Sep 2010. Sikh delegatie was er aanwezig maar (zoals de resterende toeschouwers) kon niet deelnemen aan de discussie.

Okt 2010: Sikh gemeenschap krijgt de kans in een derde (ingelast) debat van de Vlaamse parlement commissie “onderwijs en gelijke kansen” hun woord te doen. 

Nov 2010: Alle 72 Vlaamse LOP's (zowel primair als secundair) worden aangeschreven met een zogenaamde Brandbrief.

Nov 2010: Sikhs zijn betrokken bij de opstelling van een visie document door de ACW (koepel van christelijke werknemersorganisaties) over het dragen van religieuze tekens.

2011

Jan 2011: Eerste contacten gelegd met Katholieke Scholengemeenschap Sint Trudo (Sint Truiden)

Jan 2011: WIDL bijeenkomst over godsdienst onderwijs in Vlaamse scholen bijgewoont.

Febr 2011: Hulp en bemiddeling geboden bij 'problemen' in scholen met 'allochtone' (indische) jongeren.

Maart 2011: Discussie met Raymonda Verdijk (GO!) en Mieke van Hecke (Katholieke onderwijs) over "onderwijs en kansarmoede" bijgewoont.

Maart 2011: Prestenatie gegeven over "Tulband en School" in de leeraars vergadering van Sint Trudo (Sint Truiden)

Maart 2011: Uitspraak van het grondwettelijk hof in de zaak van het opgelegde verbod door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Zie ook Juli 2010. Het GO! mag een dergelijk verbod opleggen.

Maart 2011: Uitspaak in hoger beroep over de zaak van de 4 sikh jongens tegen de school; Ongegrond verklaard op technische basis.

April 2011: Deelgenomen aan het "religieuze dorp" in een scouts kamp ter voorbereiding van de wereld jamboree.

Mei 2011: Aanwezig bij "Een visie op zingeving en tulbanden in de klas" door Mieke van Hecke (Katholiek onderwijs).

Mei 2011: Katholieke scholengemeenschappen in Hasselt, Tongeren (&Borgloon) en Bilzen - Hoesselt aangeschreven

Mei 2011: Deelname aan de eerste "Open gebedshuizen dag" in Limburg.

Mei 2011: Tweede brief (zie ook: Mei 2010) geschreven naar de leden van  het Vlaams Parlement.

English

For a background of the problem of Sikh turbans in Belgian schools, please go to this link.

 

Link delen

Terug naar boven

(c) Sikhs in België 2010. Alle rechten voorbehouden.