Navigatie

Hoofdpagina

Het Sikhisme in een notendop

Tulband en Onderwijs

Kirpan in België

Gurudwara's in Belgie

Foto's

Nieuwsbrief

Links en Contact

 

  Hoofdpagina  | Over deze Website  |  Gastenboek | Sikhs in Nederland

Wat is het Sikhisme?

Sikhisme is een pad dat open staat voor iedereen om de liefde voor God via Gurbani/Shabad (hymnen/goddelijke lofzang) te ervaren. Goeroe Nanak stichtte dit geloof in de 15de eeuw met zijn ideologie van "Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en kunnen het allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten oftewel op te gaan in die ÉNE Almachtige God".

Iedereen werd door de Sikh Goeroe's met open armen ontvangen, ongeacht elk vorm van onderscheid door kaste, huidskleur of geloof. Zij werden uitgenodigd om zelf het ware pad verkennen and ook het ogenschijnlijke vreugde van het Één zijn met de schepper te ervaren. Dit pad werd het Sikhisme genoemd en zijn volgelingen de Sikhs – hetgeen leerling of student betekent (leerling van die ÉÉN). Een separate en progressieve religie met als basisgedachten één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse.

De geschiedenis in het kort

Het Sikh geloof is opgericht door Goeroe Nanak Sahib. Hij werd in 1469 geboren in 'Nankana Dahib' vlakbij de stad Lahore in Pakistan, toentertijd werd het dorpje nog Talwandi genoemd. Al op jonge leeftijd keerde hij zich tegen bodemloze rituelen, bijgeloof en dogma's die toentertijd een belangrijk deel vormde van religies. Goeroe Nanak en de negen Goeroe's die hem opvolgden, lieten op een wonderlijke wijze zien hoe je een spirituele leven kon leiden en tegelijkertijd actief kon participeren door de universele broederschap te verkondigen. De tiende en tevens ook de laatste docent, Goeroe Gobind Singh (1666 - 1708) transformeerde de Sikh doop ceremonie in 1699 en gaf de Sikhs een distinctieve identiteit. De eerste 5 Sikhs die volgens deze nieuwe wijze (Khande batte ki pahul) gedoopt waren, werden de Vijf Geliefden (Panj Pyare) genoemd. De Vijf Geliefden waren vervolgens degenen die de laatste Goeroe doopten op zijn verzoek. Dit verschijnsel is tot dan toe nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de mensheid.

Kort voordat de laatste Goeroe overleed, gaf hij aan dat de Sri Goeroe Granth Sahib (= the Sikh spirituele geschrift) de ultieme spirituele autoriteit zou zijn voor de Sikhs en dat de 'Khalsa Path' - de Sikh gemenebest - de tijdelijke autoriteit zou zijn. Sri Goeroe Granth Sahib werd meestal samengesteld door de vijfde Goeroe, Goeroe Arjan Dev Sahib met een deel door de tiende Goeroe. Daarom is het enige geschrift in de wereld dat gecompileerd is door de stichters van het geloof gedurende hun leven. Het bevat niet alleen lofzang van de tien Sikh leermeesters, maar ook van negenentwintig andere Hindoes, Sikhs en Moslim geleerden zonder om te kijken naar hun kaste, ras of religie

Goeroe Arjan Sahib heeft een wereld bekende Sikh tempel (= Goeroedwara) gebouwd, Sri Darbar Sahib in Amritsar, het hart van het Sikhisme. Gedurende de vrijheidsstrijd in India, hebben veel Sikhs hun leven gegeven om India te bevrijden. In die periode zijn de Sikhs op gruwelijke wijze gemarteld, gedood en voor een lange tijd onterecht gevangen genomen.

Afgezien van het feit dat Sikhs alleen 1,7 procent vormen van de totale populatie in India; zijn zij toch nog erg bekend binnen verscheidende vakgebieden met name in: het leger, landbouw, sport, industrie, onderwijs, medicijnen en machine bouwkunde. Hardwerken in combinatie met een missionaire toewijding is een belangrijk kenmerk van een Sikh. Door hun avonturisme en ondernemingsschap zijn zij bijna overal ter wereld te vinden.

"Eerst creëerde God het licht en vervolgens door zijn omnipotentie, schiep hij de gehele wereld.
Vanuit dat Ene licht is het hele universum verrezen. Wie is dan goed en wie is slecht?
Oh, mensen, mijn gebroeders, dwaalt gij niet in ongeloof.
De Schepping is in de Schepper en de Schepper is in de Schepping.
Hij is de volledige vulling van alle plaatsen"
- Goeroe Granth Sahib, Pg 1349-50

Sikh's hebben ook een belangrijke rol hebben gespeeld in de bevrijding van België in zowel de tweede als de eerste wereldoorlog. Een monument staat in Ypres ook aan herdenking aan de contributie van de sikh's. Kijk naar United Sikhs en WWW.SIKHS.NL voor meer informatie.

Kijk naar www.sikhs.nl voor meer informatie.

 

Link delen

Terug naar boven

(c) Sikhs in België 2010. Alle rechten voorbehouden.